You are currently viewing Rosa Mystica
exc-5dd802e57870bf27b3656b59

Rosa Mystica

Испанският артист, Хулия Валенсия изследва как хората интерпретират, олицетворяват и изобразяват святото. Отгледана в католическо семейство, тя е вдъхновена от начина по-който източното православие и иконопис представят сцените от Светото писание. Нейната арт инсталация "Rose Mystica" изследва връзката между българската иконографска школа и търговията с рози.

М Я С Т О :
Ателието на художника | София, България

У Ч А С Т Н И Ц И :
Йордан Александров | Хулия Валенсия

Хулия описва косата си като комбинация от косите и на двамата си родители – къдрава и здрава, като на баща и, финна и мека, като на майка и. Ако се вгледате в нейните инсталации ще откриете синтеза на нейното търсене.

“Баба ми винаги казваше, че винаги мирише на рози когато Дева Мария се явява.

Тези спомени провокираха в мен желанието да изследвам тази връзка между Дева Мария и розите, връзка която също свързва и ортодоксалната иконография с една от най-емблематичните Български индустрии.”

Нейното потапяне в символизма я превежда през християнските традиции, гръцката митология и дори геометрията на планетарните орбити. Розата като символ на Светия Граал и изконната женственост. Инсталацията ‘Rose Mystica’ е олтар на този символ.

“Следвайки ортодоксалната иконография, където лицето на Дева Мария е изобразено обрамчено с ореол от благороден метал, розата е обгърната от собствената си защита: бодлите си.

Място за благоговение пред кръвта, красотата, женствеността и потира.”

Символизма на розата е забележително мистичен. В древна Гърция този аромат е одухотворявал говорещите или смеещи се божества, а по-късно в християнските традиции дъхът на роза се свързвал с божественото присъствие. Речника на символите от Жан Шевалие задълбочава изследването на корелацията между розата и Светия Граал, първичния символ на женствеността. Всички тези референции може би се отнасят към връзката на това цвете с планетата Венера. Ако наблюдаваме модела на движение и пресичането на орбитите на Венера и Земята, гравитиращи около слънцето се получава съвършена геометрична форма на роза.

За Артиста

Хулия Валенсия (1981, Кадиз, Андалусия, Испания) е артист и креативен директор. В повечето си инсталации Хулия изследва реалността в търсене на светско откровение. Неината работа разкрива великолепието, което крие тривиалното чрез проектиране и изграждане на сакраллни, интимни пространства. Използвайки асимилация и де-контекстуализация, нейните инсталации показват нови интерпретации, различени начини за възприятие, възвисявайки обикновеното на пиедестал, за да извлече есенцията, премахвайки всички излишни слоеве. “Мога да бъда щастлива само в красота“, казава тя. Завладяването на красотата и баланса е крайната, решаваща цел, импулсът / стимулът / подтикът да просветли всички намерения, придаващ смисъл на всички действия. Красотата има значение. – juliavalencia.es


Режисьор: Вито Валентинов | Оператор Кеворк: Ванлян
Продуцирано от Йордан Александров